• Chwef21

  Cymdeithas Eisteddfodau Cymru

  Hybu eisteddfodau, cynnal cymunedau

 • Chwef21a

  Llên, Cerdd Dant, Canu, Llefaru…

  Y gorau o’r hen a’r newydd, y dwys a’r digri

 • Chwef21b

  Cynnal ein traddodiadau

  A dathlu llond gwlad o dalent.Ar y wefan hon fe gewch wybodaeth am eisteddfodau lleol, rhestrau testunau eisteddfodau a gwybodaeth am wasanaethau'r Gymdeithas.

Gallwch lawrlwytho dogfennau defnyddiol fel "Trefnu Eisteddfod", '"Awgrymiadau i Arweinwyr"' a '"Chyngor i Feirniaid".
I ddweud y gwir, mae yma rhywbeth i bawb - boed yn gystadleuwyr, trefnwyr neu rieni sydd eisiau gweld llwyddiant eu plant ar y we!
Cofiwch os oes gennych chi stori eisteddfodol neu eisiau hysbysebu eich eisteddfod leol, cysylltwch â ni ar unwaith.
Yn ogystal os hoffech weld rhywbeth yn benodol ar y wefan, rhowch wybod i ni.
Yn y cyfamser hwyl ar y cystadlu neu beth bynnag arall y byddwch yn ei wneud ym myd yr eisteddfodau.

'STEDDFOTA
I weld y rhifyn diweddaraf o'n newyddlen chwarterol, clicliwch ar y clawr isod:
Beth am dderbyn Steddfota drwy'r post, neu ar ebost, yn rhad ac am ddim? Cliciwch yma

Dilynwch ni ar Twitter

PWYSIG
.

HEFYD…

Rhestr Beirniaid Rhestr gyfredol o Feirniaid Eisteddfodol yn adrannau Llên, Llefaru, Dawnsio, Cerdd Dant, Celf a Chrefft, Cerddoriaeth, Ffotograffiaeth, Dylunio a Thechnoleg. Hefyd Rhestr o Gyfeilyddion cymwys. Am wybodaeth ynglyn â'r ddwy restr yma cysylltwch â shan@steddfota.org neu lois@steddfota.org
Tudalen ar y wefan hon Tudalen gyfan i'ch eisteddfod chi i gynnwys rhaglenni, canlyniadau, lluniau a mwy. Cliciwch ar yr eisteddfodau isod i weld eu tudalennau nhw
Cyfeiriad ebost steddfota Gallwn gynnig cyfeiriad penodol e.e. llanllyfni@steddfota i'ch steddfod chi
Cymorth a Chyngor am ddim Yn barod i gefnogi eich eisteddfod mae gennym Swyddog Datblygu ( ) a Swyddog Technegol (Lois Williams)CANLYNIADAU EISTEDDFOD RITHIOL
Beth amdani?
COFIWCH...
twitterlogo.

CYSTADLEUAETH ac YSGOLORIAETH Y GYMDEITHAS 2019-21
Cliciwch ar y llun am y manylion llawn!

Eisteddfodau Unigol

GWASANAETH DYLUNIO - AM DDIM!
Cliciwch ar y llun i wybod mwy.
Sut i Drydar
twitterlogoPam na wnewch chi agor cyfrif Twitter i hysbysebu eich eisteddfod? Camau syml ar sut i fynd ati ar gael yma.

Cofiwch am ein tudalen Facebook
Cymdeithas Eisteddfodau Cymru
PWYSIG!!!
Cliciwch ar y llun i fynd at y Testunau Llenyddol.
DATHLU!
Cofiwch gysylltu â ni os ydy'ch 'steddfod chi'n dathlu carreg filltir arbennig!