• 9e23e7ae-3a88-4866-8fb7-28a32570ed02

  Cymdeithas Eisteddfodau Cymru

  Hybu eisteddfodau, cynnal cymunedau

 • Fel-Un.JPG

  Llên, Cerdd Dant, Canu, Llefaru…

  Y gorau o’r hen a’r newydd, y dwys a’r digri

 • Cor-Alaw.-Bae-Colwyn-y-côr-buddugol.jpg

  Cynnal ein traddodiadau

  A dathlu llond gwlad o dalent.

Pam Ymaelodi?

Ar hyn o bryd mae degau ar ddegau o eisteddfodau’n aelodau o Gymdeithas... mwy am hyn →

Rhestrau Testunau

Mae cannoedd ar gannoedd o Restrau Testunau’n cael eu lawrlwytho oddi ar... mwy am hyn →

Canlyniadau

Mae’r Gymdeithas yn cyhoeddi enwau a rhai o luniau enillwyr mewn eisteddfodau... mwy am hyn →

Croeso i wefan y Gymdeithas

DIOLCH AM ALW HEIBIO

Ar y wefan hon fe gewch wybodaeth am eisteddfodau lleol, rhestrau testunau eisteddfodau a rhestr o ddigwyddiau'r Gymdeithas.

Mae yma adran i ysgrifenyddion eisteddfodau lawrlwytho dogfennau defnyddiol fel 'Canllawiau i Farchnata eich Eisteddfod', 'Awgrymiadau i Arweinwyr' a 'Cyngor i Feirniaid'.
Mae rhywbeth yma i bawb boed nhw'n gystadleuwyr, trefnwyr neu rieni sydd eisiau gweld llwyddiant eu plant ar y we!
Cofiwch os oes gennych chi stori eisteddfodol neu eisiau hysbysebu eich eisteddfod leol, cysylltwch â ni ar unwaith.
Yn ogystal os hoffech weld rhywbeth yn benodol ar y wefan, rhowch wybod i ni.
Yn y cyfamser hwyl ar y cystadlu neu beth bynnag arall y byddwch yn ei wneud ym myd yr eisteddfodau.

CYNGERDD DATHLU'R 20
Diolch o galon i bawb a gyfranodd at lwyddiant y noson arbennig hon! (Mwy o'r hanes i ddod yn 'Steddfota)
DEDDF RHEOLI a DIOGELU DATA (GDPR)
Er mwyn cydymffurfio gyda'r Ddeddf Rheoli a Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) mae'n ddyletswydd ar Gymdeithas Eisteddfodau Cymru i'ch sicrhau y bydd unrhyw fanylion sydd gennym ar eich cyfer (enw, cyfeiriad, rhif ffôn, ebost), yn cael ei gadw'n gyfrinachol. Mae hyn yn cynnwys ysgrifenyddion eisteddfodau, beirniaid a chyfeilyddion. Os ydych chi'n dymuno i ni ddileu eich manylion, a wnewch chi ebostio shan@steddfota.org neu lois@steddfota.org gyda'r gair "DILEU" yn y blwch testun.
CORNEL Y CORAU
Manylion cystadlaethau ar gyfer corau a phartïon
PWYSIG!!!
Cliciwch ar y llun i fynd at y Testunau Llenyddol.
DATHLU!
Cofiwch gysylltu â ni os ydy'ch 'steddfod chi'n dathlu carreg filltir arbennig!
'STEDDFOTA
I weld y rhifyn diweddaraf o'n newyddlen chwarterol, clicliwch ar y clawr isod:
Beth am dderbyn Steddfota drwy'r post, neu ar ebost, yn rhad ac am ddim? Cliciwch yma
GWASANAETH DYLUNIO - AM DDIM!
Cliciwch ar y llun i wybod mwy.

Dilynwch ni ar Twitter

Ar gyfer Aelodau

Rhestr Beirniaid Rhestr gyfredol o Feirniaid Eisteddfodol yn adrannau Llên, Llefaru, Dawnsio, Cerdd Dant, Celf a Chrefft, Cerddoriaeth, Ffotograffiaeth, Dylunio a Thechnoleg. Hefyd Rhestr o Gyfeilyddion cymwys.
Tudalen ar y wefan hon Tudalen gyfan i'ch eisteddfod chi i gynnwys rhaglenni, canlyniadau, lluniau a mwy. Cliciwch ar yr eisteddfodau isod i weld eu tudalennau nhw
Cyfeiriad ebost steddfota Gallwn gynnig cyfeiriad penodol e.e. llanllyfni@steddfota i'ch steddfod chi
Cymorth a Chyngor am ddim Yn barod i gefnogi eich eisteddfod mae gennym Swyddog Datblygu a Swyddog Technegol
Ymaelodwch!

FFATRI LLAIS 2018 - Y DYDDIAD NESAF!
CLICIWCH AM Y MANYLION!
CYSTADLEUAETH ac YSGOLORIAETH Y GYMDEITHAS 2018-19
Cliciwch ar y llun i ddarllen am y gystadleuaeth newydd!
'STEDDFOD YR URDD 2018!
PRIFWYL 2018
.
HYSBYSFWRDD
AT EICH SYLW!
Tybed fedrwch chi helpu? Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Eisteddfodau Unigol

Sut i Drydar
twitterlogoPam na wnewch chi agor cyfrif Twitter i hysbysebu eich eisteddfod? Camau syml ar sut i fynd ati ar gael yma.

Cofiwch am ein tudalen Facebook
Cymdeithas Eisteddfodau Cymru